Logo školy

Domov Kopretina Černovice Příspěvková organizace

Motto domova:Starajíce se o štěstí druhých,
nacházíme své vlastní.

Zdravotní a rehabilitační péče

Zdravotní a rehabilitační péče

V Domově Kopretina je poskytována komplexní odborná lékařská i ošetřovatelská péče všem klientům, kteří tuto péči potřebují a vyžadují. Lékařskou péči zajišťuje praktické lékařka a pediatr, kteří do domova dochází 2x týdně nebo dle potřeby. Ošetřovatelskou péči poskytují registrované zdravotní sestry, ošetřovatelky a fyzioterapeutky. Specializovaná ošetřovatelská péče je poskytována na dvou odděleních zdravotního úseku, kde jsou umístěni klienti s hlubokým mentálním a s těžkým tělesným a smyslovým postižením, z velké části též imobilní. V rámci komplexní ošetřovatelské péče se již řadu let staráme i o klienty s PEG a nazogastrickou sondou, s endotracheální kanylou a stomiemi. S lékaři a ošetřovatelským personámlem úzce spolupracuje i nutriční terapeutka.

Do zařízení jsou přijímáni též klienti na krátkodobé a přechodné pobyty, které řeší:

 • problematické situace v rodinách (nemoc, operace, lázeňskou léčbu rodičů ap.)
 • uzavření stacionářů v době prázdnin, kdy nejsou rodiče schopni péči zajistit doma
 • dovolené a rekreace rodičů pečující celoročně o postižené dítě.

Léčebná rehabilitace je součástí komplexní péče o klienta a je prováděna na základě vyšetření a doporučení rehabilitačního lékaře.
 

K léčbě a prevenci patologických stavů fyzioterapeuté využívají metod:

Léčebné tělesné výchovy

 • pasivní cvičení, polohování, senzomotorická cvičení
 • inhibiční a relaxační techniky
 • rovnovážná a stabilizační cvičení a stimulace vyšších poloh
 • korekční cvičení a dechová gymnastika
 • rozvoj hrubé motoriky, nácvik chůze a cvičení s využitím pomůcek a přístrojů
 • cvičení v bazénu s pohyblivým dnem
 • zajištění vhodných ortopedických a protetických pomůcek

Fyzioterapie

 • masáže, měkké techniky
 • magnetoterapie a ultrazvuk
 • elektroléčebné, termoléčebné a vodoléčebné procedury

Ergoterapie

 • nácvik sebeobslužných činností
 • zkvalitňování jemné motoriky a koordinace
 • zajištění vhodné polohy vzhledem k handicapu
 • příprava pro pracovní začlenění.

Přidáno 3. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kalendář
loader Načítám...

TOPlist