Logo školy

Domov Kopretina Černovice Příspěvková organizace

Motto domova:Starajíce se o štěstí druhých,
nacházíme své vlastní.

O nás

Vize organizace:

Vytváříme domov dětem, mládeži a dospělým se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke své sociální situaci nemohou žít v přirozeném prostředí.
Máme zájem na rozvoji přirozených vazeb s okolím a rodinou.
 

Domov Kopretina Černovice nabízí ucelený systém rehabilitační péče o 162 - 172 klientů s mentálním postižením od 3 let věku v zařízení i v rodině.

Tato péče zahrnuje:

 • Těsnou spolupráci s rodinou.
 • Náhradní domov s programem k dosažení co nejvyšší kvality života.
 • Facilitační programy - týmovou spolupráci, ucelenou rehabilitaci.
 • Ošetřovatelskou péči.
 • Základní školu speciální a Praktickou školu Černovice s výukou dle osnov pro přípravný stupeň základní školy speciální, základní školu speciální a praktickou školu.
 • Fyzioterapii, logopedii, ergoterapii, zdravotní tělesnou výchovu, muzikoterapii, …
 • Výuku, výcvik a samostatné bydlení v chráněných bytech s přípravou na vytváření domova, partnerské soužití, k začlenění do běžné společnosti.
 • Profesní přípravu a zaměstnání v Chráněném pracovišti, v provozu domova, ve městě, u soukromých firem.
 • Večerní školu.
 • Zájmovou činnost.
 • Kulturní a sportovní vyžití.
 • Rekreační pobyty.
 • Ambulantní péči.
 • Poradenskou činnost.
 • Denní, týdenní, trvalé, přechodné, záchytné pobyty, …
 • Odlehčovací službu pro rodiny s klienty s mentálním postižením.

Přidáno 3. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kalendář
loader Načítám...

TOPlist