Logo školy

Domov Kopretina Černovice Příspěvková organizace

Motto domova:Starajíce se o štěstí druhých,
nacházíme své vlastní.

Informace poskytované podle zákona č.106/1999 Sb.

Název organizace Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace
Kontaktní adresa, telefon, fax, e-mail

Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace,

Dobešovská 1, 394 94 Černovice, tel:565 427 111, fax: 565 427 198,

datová schránka: en3khn2

e-mail: info@domovkopretina.cz

Identifikační číslo organizace (IČ) 70659001
Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ70659001
Registrace v obchodním rejstříku Obchodní rejstřík Krajského soudu v Č Budějovicích oddíl Pr. vložka 449
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 v platném znění

Registrace: KÚ kraje Vysočina č.j. KUJI3094/2007/OSVZ496/2007 ze dne 14. 5. 2007

Organizační schéma

organizační schéma ve formátu PDF

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

viz. www. stránky zřizovatele:

https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/

viz. www stánky organizace:

 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

písemně: Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace,

Dobešovská 1, 394 94 Černovice
telefonicky:  565 427 111 v pracovních dnech 7:00 - 15:30 hod.

e-mailem: info@domovkopretina.cz

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

podatelna Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Dobešovská 1, 394 94 Černovice

osobně v pracovních dnech 7:00 - 15:30 hodin
e-mail: info@domovkopretina.cz

datová schránka: en3khn2

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech do 15 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí nebo do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, může žadatel podat rozklad na Krajský úřad kraje Vysočina, o němž rozhodne KÚ ve lhůtě do 15 dnů od předložení rozkladu povinným subjektem; pokud v této lhůtě nerozhodne, považuje se odvolání za zamítnuté. Proti tomuto zamítavému rozhodnutí se nelze odvolat; je však přezkoumatelné soudem.
Rozklad se podává písemně na adresu Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Dobešovská 1, 394 94 Černovice
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací Zprávy o činnosti a hospodaření jsou zveřejněny na www stránkách.

viz. www. stránky zřizovatele:

http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/14

viz. www stánky organizace:

http://www.domovkopretina.cz/formulare-ke-stazeni/

Výroční zpráva podle zák. 106/1999 Sb.

viz. www stánky organizace:

http://www.domovkopretina.cz/vyrocni-zprava-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-podle-zakona-c-106-1999-sb/


Přidáno 3. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kalendář
loader Načítám...

TOPlist